blog kupi zdaj

Vam obisk vedeževalke res lahko spremeni usodo?


Odgovorov na vprašanje, ali vedeževanje lahko spremeni življenjske usode, je vsaj toliko, kolikor je različnih pojmovanj, kaj usoda sploh je. Predstavimo torej najprej usodo …

Usodo lahko razumete tudi kot namen oziroma nalogo, ki je vam in vsakemu posamezniku določena za to življenje.

Pri tem je ta naloga določena z vidika vaše duše zato, da skozi to fizično življenje pridete do določenih spoznanj, zacelite svoje ranjene dele in pridobite določene izkušnje.

DOLOČITEV

Pri uresničevanju dušnih nalog vedeževanje lahko pomaga na način, da vam osvetli področja, ki so za vas v tem življenju na splošno ali pa v določenem obdobju še posebej pomembna. Je to partnerstvo, poklicna pot, odkrivanje samega sebe skozi odnose z drugimi, ustvarjalnost, otroci …?

Ko veste, katero je tisto področje, na katerem vaša duša pridobiva določene izkušnje, spoznanja in celi svoje rane, boste lahko bolje razumeli samega sebe ter se hkrati bolj zavedali, zakaj vam življenje nenehno ponuja določene situacije.

Lahko rečete tudi, da boste bolje razumeli poslanstvo, ki vam je bilo z vidika vaše duše določeno za to življenje. Torej boste bolje razumeli nalogo oziroma življenjski cilj, ki je z vidika vašega višjega jaza pravzaprav edini smiseln.

IZBIRANJE

Kako boste prišli do razumevanja naloge oziroma kakšno pot do cilja bo vaša osebnost izbrala, pa je odvisno od vas samih in vaših odločitev, kajti ne glede na to, da je usoda določena vnaprej, imate znotraj tega svobodno voljo. Prav zaradi svobodne volje se lahko v čisto vsaki situaciji svobodno odločate. Vedno imate na voljo vsaj dve temeljni izbiri: ali se boste odločili za delovanje iz ljubezni ali delovanje iz strahu.

Ko delujete iz ljubezni, ste hkrati odprti za sprejemanje neskončne podpore, ki jo ima v vsakem trenutku za vas vaša duša.

Ko pa delujete in se odločate iz strahu, se s tem zapirate tudi za podporo svoje duše. In pri tem ni pomembno, ali gre za strah, da bi bili spet ranjeni in prizadeti, ali da vas ljudje ne bi imeli več radi, ali za strah, da bi izgubili službo, strah pred neznanim … Kadarkoli se odločate na podlagi strahu, se odmikate od svoje prave narave in od podpore, ki jo nosi vaša duša za vas.

POMOČ

Kako vam torej vedeževanje lahko pomaga razumeti vašo preteklost in se odpreti za podporo duše?

Ko izbirate med delovanjem iz ljubezni in delovanjem na osnovi strahu, se pogosto ne zavedate, da vas lahko vodijo nezavedni vzorci in načini razmišljanja. Pogosto se zgodi, da niti sami ne razumete, zakaj v določeni situaciji vedno reagirate na enak način.

Lahko si denimo iskreno želite parterja, a se ob vsaki priložnosti za srečanje umaknete, skrijete sami vase. Ali pa vam je nekdo všeč, a se v trenutku, ko začutite srčno bližino med vama, vedno znova zavedno ali nezavedno umaknete korak nazaj. Zaprete vrata svojega srca, čeprav si resnično želite, da bi si bili s to osebo blizu.

In tukaj vam vedeževanje lahko pomaga na način, da vam osvetli področja in življenjske izkušnje, ki so v preteklosti bistveno vplivali na vas. S tem vam pomaga razumeti tudi, kaj so vzroki vaših strahov, ki vas na zavedni ali nezavedni ravni vodjo pri odločanju.

Ko to ozavestite, lahko bolj svobodno sledite poti svoje duše. Vendar to ne pomeni, da vas nikoli več ne bo ničesar strah, ampak da se boste lahko kljub morebitnemu strahu, ki ga boste čutili, zavestno odločili za delovanje iz ljubezni. In se s tem odpirali svoji duši, višjemu jazu.

POMEMBNO

Šele ko veste, na katerem področju si vaša duša želi izkušenj, boste lahko bolje razumeli samega sebe in se zavedali, zakaj ste prišli v določene življenjske situacije.